Rigtig mange forældre har lyst til at gøre op med julens forbrugsfest, og det kan få indflydelse på børnenes gaver. Men er det egentlig ikke også helt okay at gentænke “julegaver”, og gøre det, uden det går ud over julens kerneværdier om at være sammen og glæde hinanden?

Med en global forsyningskrise, stigende forbrugerpriser, klimaforandringer og en pandemi der fortsætter med at have godt fat, så er det måske lige præcis i år, at vi generelt bør begynde at tænke anderledes. …

Har du helt styr på, hvad børnene ønsker sig til jul? Og er du allerede i gang med at sende ønsker ud til familien? Vent et øjeblik til du har læst dette her. Det kan være du får lyst til at sætte et fremtidsønske på listen sammen med legetøjet.

En nylig undersøgelse* viser, at hele 62% af danske forældre vælger at give eller ønske sig gaver til deres børn, som kan skabe værdi på længere sigt.

En realitet der også taler ind i tidens trend om at skære ned på overforbrug, og tænke mere langsigtet og bæredygtigt i ens…

Tobi

We help families give their children the best possible start in life.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store